GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

VEŠTAČKA inteligencija (AI) je tehnologija koja ima veliki potencijal da unapredi različite aspekte ljudskog života, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekonomija, kultura i društvo. Međutim, AI takođe nosi i brojne izazove i rizike, koji se tiču etičkih, pravnih, socijalnih i političkih pitanja. Kako bi se osiguralo da AI bude razvijana i korišćena na način koji poštuje ljudska prava, dostojanstvo i demokratiju, potrebno je uspostaviti jasne i odgovorne okvire za njeno upravljanje.

12. 02. 2024. u 08:56UN cilj 9

Misli zeleno

MISLI ZELENO

Svi imamo pravo na zdravu životnu sredinu. Zato je očuvanje i održivo korišćenje reka i šuma jedan od najboljih načina da se očuva priroda na planeti, kao i zdravlje ljudi.

U martu mesecu obeležavamo više značajnih datuma koji su posvećeni vodi, rekama, šumama...

Čak 71% Zemljine površine zauzimaju vode.  Iako nas voda okružuje na svakom koraku, ne shvatamo njenu ulogu u opstanku sveukupnog života na našoj planeti, pa tako i nas samih.

Šume su izuzetno značajne za postizanje ciljeva održivog razvoja. Prečišćavaju vodu, čiste vazduh, hvataju ugljenik koji bi inače odlazio u atmosferu i izazivao globalno zagrevanje i obezbeđuju hranu i lekove.

Dobrobiti šuma:

  • vitalni izvor hrane
  • prirodne apoteke
  • štite nas od bolesti
  • podstiču naše mentalno i fizičko zdravlje
  • imaju centralnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena

Šume i reke su ugrožene i zato im je potrebna naša pomoć

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?