FELJTON - POSEBAN STATUS ZA ZAVERENIKE: Prilikom preletanja Grčke pogođen je avion u kome se nalazila poprilična količina državnog zlata

FELJTON - POSEBAN STATUS ZA ZAVERENIKE: Prilikom preletanja Grčke pogođen je avion u kome se nalazila poprilična količina državnog zlata

PREDSEDNIK vlade đeneral Simović posetio je avijatičare u Ramleu i preneo utiske svojim kolegama, na sednici održanoj 8. V 1941. U tom momentu na aerodromu u Ramleu nalazilo se 209 vazduhoplovaca, od koji su oko 90 bili piloti, ostali uglavnom mehaničari. Đeneral Simović izneo je procenu da se od ovih potencijala može formirati „ekipa“ od 60 aviona, ne računajući one u SSSR. Prilikom posete, iz razgovora sa avijatičarima zaključio je da su bili deprimirani zbog toga što su udaljeni. Svi su želeli da bu budu poslati u borbu, ali istovremeno smatrali su da će bez „novog materijala i novog ljudstva“ biti žrtvovani. Pred ministarski savet, 12. V 1941, đeneral Dušan Simović izneo je konkretne cifre brojnog stanja oružane sile u izbeglištvu.

23. 05. 2022. u 18:00

FELJTON - POSLOVIČNA NADMENOST ENGLEZA: Vlada  nije imala podatke o trupama koje se nisu predale

FELJTON - POSLOVIČNA NADMENOST ENGLEZA: Vlada nije imala podatke o trupama koje se nisu predale

DOŠAVŠI na tlo britanske ratne teritorije, predstavnici jugoslovenskog izbegličkog aparata, našli su se u veoma nezavidnom položaju. Opterećeni brzim vojnim slomom i gubitkom otadžbine u jednom neslavnom ratu, bez značajnije vojne sile koja će državu zastupati u opštoj savezničkoj borbi, našli su se licem u lice sa civilnim i vojnim strukturama jedne kolonijalne sile, čije će se autoritativno gostoprimstvo manifestovati na putu od pokroviteljstva do neposredne kontrole.

22. 05. 2022. u 18:00