REKE KAO IZVOR ŽIVOTA: Značaj očuvanja vitalnih ekosistema

REKE KAO IZVOR ŽIVOTA: Značaj očuvanja vitalnih ekosistema

MEĐUNARODNI dan reka obeležava se 14. marta svake godine s ciljem podizanja svesti o važnosti reka, kao i potrebi zaštite i očuvanja vodnih resursa širom sveta. Na ovaj dan, poziva se na odgovornost prema rekama i pravo svih ljudi na čiste reke, što direktno utiče na jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na zdravu životnu sredinu.

15. 03. 2024. u 12:07UN cilj 6, 14

Misli zeleno

22.april Dan planete Zemlje

Zemlja je jedina poznata planeta na kojoj postoji život. Zašto je važno da budemo u harmoniji sa njom?

Prema Međunarodnoj uniji za očuvanje prirode (IUCN), na Zemlji postoji oko 8,7 miliona vrsta. Procenjuje se da je oko milion životinjskih i biljnih vrsta sada ugroženo izumiranjem.

Planeta svake godine gubi 10 miliona hektara šuma – što je površina veća od Islanda.

Postoje višestruke, izvodljive i efikasne opcije za smanjenje emisija gasova staklene bašte i prilagođavanje klimatskim promenama koje izaziva ljudska aktivnost.  Veoma je važno da pređemo na održiviju ekonomiju koja nudi benefite i za ljude i za planetu. Prirodu čuvamo najpre menjanjem svojih navika.

"Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja." – Gete

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?