Kompanija "Novosti"

Pun naziv: Novinsko-izdavačko društvo kompanija Novosti AD
Adresa: Trg Nikole Pašića 711000 Beograd Republika Srbija
Telefoni redakcije: Centrala: 011/3028-000 Sekretarijat: 011/3028121
Identifikacija: Delatnost: Izdavanje novina ;Šifra delatnosti: 5813

Matični broj: 07040962
Poreski broj: 100002348

e-mail: redakcija@novosti.rs
e-mail: internet@novosti.rs

Prodaja: 011/ 3028 101

e-mail: prodaja@novosti.rs

Pretplata: pretplata@novosti.rs