Zaposleni su najvredniji resurs

Zaposleni su najvredniji resurs

U modernom biznisu važi pravilo – zaposleni su najvredniji resurs svake kompanije. Zbog toga su napori kompanija usmereni kako na privlačenje talenata sa tržišta rada, tako i na zadržavanje zaposlenih sa iskustvom i dobrim poslovnim rezultatima.

29. 06. 2023. u 14:57UN cilj 8

ESG IZVEŠTAVANJE: Biznis i odgovornost

ESG IZVEŠTAVANJE: Biznis i odgovornost

ESG izveštavanje je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu, društveno okruženje, kao i o načinu na koji upravlja organizacijom.

12. 06. 2023. u 10:38UN cilj 5, 8, 13

SVETSKI DAN KNJIGE: Most između generacija i među kulturama

SVETSKI DAN KNJIGE: Most između generacija i među kulturama

SVETSKI dan knjige i autorskih prava je proslava koja promoviše uživanje u knjigama i čitanju. Svake godine, 23. aprila, širom sveta se održavaju proslave kako bi se prepoznao obim knjiga – veza između prošlosti i budućnosti, most između generacija i među kulturama.

24. 04. 2023. u 10:34UN cilj 4

EKOLOŠKI DUG

U ekološkom smo dugu od 2.avgusta

Veća godišnja potrošnja prirodnih resursa nego što ekosistemi naše planete mogu da obnove, dovodi do neuobičajenih toplotnih talasa, šumskih požara, suša i poplava, što predstavlja rizike po proizvodnju hrane.

Da bismo ostvarili cilj UN-ovog Međuvladinog panela o klimatskim promenama IPCCR o smanjenju emisije ugljendioksida za 43% do 2030. na svetu, potrebno je da pomerimo Dan ekološkog duga za 19 dana unapred, svake godine tokom narednih sedam godina.

Koja su rešenja za pomeranje Dana ekološkog duga:

  • povećanje izvora električne energije s niskim učešćem ugljen-dioksida pomerilo bi ovaj dan za 26 dana unapred.
  • smanjenje bacanja hrane za 50 % umanjuje dug za 13 dana
  • planska sadnja drveća smanjuje dug za 2,1 dan

Info tabla

01

Šta su gasovi staklene bašte?

02

Šta je zero waste koncept?

03

Šta znači svetlosno zagađenje?

04

Šta je remedijacija?

05

Šta je Wishcycling?

06

Šta je socijalna održivost?