1. KOLO 07.08.2017.

Setubal – Moreirense   1:1 (1:0)

Aves – Sporting           0:2 (0:1)

Rio Ave – Belenenses  1:0 (1:0)

Feirense – Tondela       1:1 (0:1)

Portimonense – Boavista         2:1 (0:1)

Maritimo – Fereira       __:__ (__:__)

Porto – Estoril  __:__ (__:__)

Benfika – Braga           __:__ (__:__)

Gimaraeš – Čaves        __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 11.08.2017.

Sporting – Setubal       __:__ (__:__)

Moreirense – Feirense  __:__ (__:__)

Belenenses – Maritimo            __:__ (__:__)

Boavista – Rio Ave     __:__ (__:__)

Fereira – Aves  __:__ (__:__)

Braga – Portimonense  __:__ (__:__)

Tondela – Porto           __:__ (__:__)

Estoril – Gimaraeš       __:__ (__:__)

Čaves – Benfika          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 18.08.2017.

Rio Ave – Portimonense          __:__ (__:__)

Tondela – Estoril         __:__ (__:__)

Gimaraeš – Sporting    __:__ (__:__)

Benfika – Belenenses  __:__ (__:__)

Setubal – Čaves           __:__ (__:__)

Porto – Moreirense      __:__ (__:__)

Aves – Braga   __:__ (__:__)

Maritimo – Boavista    __:__ (__:__)

Feirense – Fereira         __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 25.08.2017.

Belenenses – Setubal   __:__ (__:__)

Moreirense – Tondela  __:__ (__:__)

Fereira – Gimaraeš       __:__ (__:__)

Čaves – Feirense          __:__ (__:__)

Rio Ave – Benfika       __:__ (__:__)

Boavista – Aves           __:__ (__:__)

Sporting – Estoril         __:__ (__:__)

Portimonense – Maritimo        __:__ (__:__)

Braga – Porto   __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 10.09.2017.

Aves – Belenenses       __:__ (__:__)

Feirense – Sporting      __:__ (__:__)

Tondela – Fereira         __:__ (__:__)

Porto – Čaves  __:__ (__:__)

Estoril – Moreirense     __:__ (__:__)

Maritimo – Rio Ave     __:__ (__:__)

Benfika – Portimonense          __:__ (__:__)

Gimaraeš – Boavista    __:__ (__:__)

Setubal – Braga           __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 17.09.2017.

Belenenses – Estoril     __:__ (__:__)

Boavista – Benfika      __:__ (__:__)

Čaves – Moreirense     __:__ (__:__)

Maritimo – Aves          __:__ (__:__)

Fereira – Setubal          __:__ (__:__)

Portimonense – Feirense          __:__ (__:__)

Rio Ave – Porto           __:__ (__:__)

Braga – Gimaraeš        __:__ (__:__)

Sporting – Tondela      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 24.09.2017.

Aves – Rio Ave           __:__ (__:__)

Feirense – Belenenses  __:__ (__:__)

Tondela – Braga          __:__ (__:__)

Porto – Portimonense  __:__ (__:__)

Estoril – Čaves __:__ (__:__)

Moreirense – Sporting __:__ (__:__)

Benfika – Fereira         __:__ (__:__)

Gimaraeš – Maritimo   __:__ (__:__)

Setubal – Boavista       __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 01.10.2017.

Belenenses – Gimaraeš            __:__ (__:__)

Boavista – Feirense      __:__ (__:__)

Čaves – Tondela          __:__ (__:__)

Maritimo – Benfika     __:__ (__:__)

Fereira – Moreirense    __:__ (__:__)

Portimonense – Aves   __:__ (__:__)

Rio Ave – Setubal       __:__ (__:__)

Braga – Estoril __:__ (__:__)

Sporting – Porto          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 22.10.2017.

Aves – Benfika            __:__ (__:__)

Feirense – Rio Ave      __:__ (__:__)

Tondela – Belenenses  __:__ (__:__)

Porto – Fereira __:__ (__:__)

Estoril – Boavista        __:__ (__:__)

Moreirense – Braga      __:__ (__:__)

Sporting – Čaves         __:__ (__:__)

Gimaraeš – Portimonense        __:__ (__:__)

Setubal – Maritimo      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 29.10.2017.

Belenenses – Moreirense         __:__ (__:__)

Boavista – Porto          __:__ (__:__)

Aves – Gimaraeš          __:__ (__:__)

Maritimo – Tondela     __:__ (__:__)

Fereira – Estoril           __:__ (__:__)

Portimonense – Setubal           __:__ (__:__)

Rio Ave – Sporting      __:__ (__:__)

Benfika – Feirense       __:__ (__:__)

Braga – Čaves  __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 05.11.2017.

Feirense – Maritimo     __:__ (__:__)

Tondela – Boavista      __:__ (__:__)

Porto – Belenenses      __:__ (__:__)

Čaves – Fereira            __:__ (__:__)

Estoril – Rio Ave         __:__ (__:__)

Moreirense – Portimonense     __:__ (__:__)

Sporting – Braga          __:__ (__:__)

Gimaraeš – Benfika     __:__ (__:__)

Setubal – Aves __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 26.11.2017.

Belenenses – Čaves     __:__ (__:__)

Boavista – Moreirense __:__ (__:__)

Aves – Porto    __:__ (__:__)

Maritimo – Estoril        __:__ (__:__)

Fereira – Sporting        __:__ (__:__)

Portimonense – Tondela          __:__ (__:__)

Rio Ave – Gimaraeš    __:__ (__:__)

Benfika – Setubal        __:__ (__:__)

Braga – Feirense          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 03.12.2017.

Feirense – Aves           __:__ (__:__)

Tondela – Rio Ave      __:__ (__:__)

Porto – Benfika           __:__ (__:__)

Čaves – Boavista         __:__ (__:__)

Estoril – Portimonense __:__ (__:__)

Moreirense – Maritimo            __:__ (__:__)

Braga – Fereira            __:__ (__:__)

Sporting – Belenenses __:__ (__:__)

Setubal – Gimaraeš      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 10.12.2017.

Belenenses – Fereira    __:__ (__:__)

Boavista – Sporting     __:__ (__:__)

Aves – Tondela            __:__ (__:__)

Maritimo – Braga         __:__ (__:__)

Portimonense – Čaves __:__ (__:__)

Rio Ave – Moreirense  __:__ (__:__)

Benfika – Estoril          __:__ (__:__)

Gimaraeš – Feirense     __:__ (__:__)

Setubal – Porto            __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 17.12.2017.

Feirense – Setubal        __:__ (__:__)

Tondela – Benfika       __:__ (__:__)

Porto – Maritimo         __:__ (__:__)

Čaves – Rio Ave          __:__ (__:__)

Estoril – Aves  __:__ (__:__)

Moreirense – Gimaraeš            __:__ (__:__)

Fereira – Boavista        __:__ (__:__)

Braga – Belenenses      __:__ (__:__)

Sporting – Portimonense         __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 20.12.2017.

Boavista – Braga         __:__ (__:__)

Aves – Moreirense       __:__ (__:__)

Feirense – Porto           __:__ (__:__)

Maritimo – Čaves        __:__ (__:__)

Portimonense – Belenenses     __:__ (__:__)

Rio Ave – Fereira        __:__ (__:__)

Benfika – Sporting      __:__ (__:__)

Gimaraeš – Tondela     __:__ (__:__)

Setubal – Estoril          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 06.01.2018.

Belenenses – Boavista __:__ (__:__)

Tondela – Setubal        __:__ (__:__)

Porto – Gimaraeš         __:__ (__:__)

Čaves – Aves   __:__ (__:__)

Estoril – Feirense         __:__ (__:__)

Moreirense – Benfika  __:__ (__:__)

Fereira – Portimonense            __:__ (__:__)

Braga – Rio Ave          __:__ (__:__)

Sporting – Maritimo    __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 14.01.2018.

Belenenses – Rio Ave  __:__ (__:__)

Boavista – Portimonense         __:__ (__:__)

Tondela – Feirense       __:__ (__:__)

Čaves – Gimaraeš        __:__ (__:__)

Estoril – Porto  __:__ (__:__)

Moreirense – Setubal   __:__ (__:__)

Fereira – Maritimo       __:__ (__:__)

Braga – Benfika           __:__ (__:__)

Sporting – Aves           __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 20.01.2018.

Aves – Fereira  __:__ (__:__)

Feirense – Moreirense  __:__ (__:__)

Porto – Tondela           __:__ (__:__)

Maritimo – Belenenses            __:__ (__:__)

Portimonense – Braga  __:__ (__:__)

Rio Ave – Boavista     __:__ (__:__)

Benfika – Čaves          __:__ (__:__)

Gimaraeš – Estoril       __:__ (__:__)

Setubal – Sporting       __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 31.01.2018.

Belenenses – Benfika  __:__ (__:__)

Boavista – Maritimo    __:__ (__:__)

Čaves – Setubal           __:__ (__:__)

Estoril – Tondela         __:__ (__:__)

Moreirense – Porto      __:__ (__:__)

Fereira – Feirense         __:__ (__:__)

Portimonense – Rio Ave          __:__ (__:__)

Braga – Aves   __:__ (__:__)

Sporting – Gimaraeš    __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 04.02.2018.

Aves – Boavista           __:__ (__:__)

Feirense – Čaves          __:__ (__:__)

Tondela – Moreirense  __:__ (__:__)

Porto – Braga   __:__ (__:__)

Estoril – Sporting         __:__ (__:__)

Maritimo – Portimonense        __:__ (__:__)

Benfika – Rio Ave       __:__ (__:__)

Gimaraeš – Fereira       __:__ (__:__)

Setubal – Belenenses   __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 11.02.2018.

Belenenses – Aves       __:__ (__:__)

Boavista – Gimaraeš    __:__ (__:__)

Čaves – Porto  __:__ (__:__)

Moreirense – Estoril     __:__ (__:__)

Fereira – Tondela         __:__ (__:__)

Portimonense – Benfika          __:__ (__:__)

Rio Ave – Maritimo     __:__ (__:__)

Braga – Setubal           __:__ (__:__)

Sporting – Feirense      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 18.02.2018.

Aves – Maritimo          __:__ (__:__)

Feirense – Portimonense          __:__ (__:__)

Tondela – Sporting      __:__ (__:__)

Porto – Rio Ave           __:__ (__:__)

Estoril – Belenenses     __:__ (__:__)

Moreirense – Čaves     __:__ (__:__)

Benfika – Boavista      __:__ (__:__)

Gimaraeš – Braga        __:__ (__:__)

Setubal – Fereira          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 25.02.2018.

Belenenses – Feirense  __:__ (__:__)

Boavista – Setubal       __:__ (__:__)

Čaves – Estoril __:__ (__:__)

Maritimo – Gimaraeš   __:__ (__:__)

Fereira – Benfika         __:__ (__:__)

Portimonense – Porto  __:__ (__:__)

Rio Ave – Aves           __:__ (__:__)

Braga – Tondela          __:__ (__:__)

Sporting – Moreirense __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 04.03.2018.

Aves – Portimonense   __:__ (__:__)

Feirense – Boavista      __:__ (__:__)

Tondela – Čaves          __:__ (__:__)

Porto – Sporting          __:__ (__:__)

Estoril – Braga __:__ (__:__)

Moreirense – Fereira    __:__ (__:__)

Benfika – Maritimo     __:__ (__:__)

Gimaraeš – Belenenses            __:__ (__:__)

Setubal – Rio Ave       __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 11.03.2018.

Belenenses – Tondela  __:__ (__:__)

Boavista – Estoril        __:__ (__:__)

Čaves – Sporting         __:__ (__:__)

Maritimo – Setubal      __:__ (__:__)

Fereira – Porto __:__ (__:__)

Portimonense – Gimaraeš        __:__ (__:__)

Rio Ave – Feirense      __:__ (__:__)

Benfika – Aves            __:__ (__:__)

Braga – Moreirense      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 18.03.2018.

Feirense – Benfika       __:__ (__:__)

Tondela – Maritimo     __:__ (__:__)

Porto – Boavista          __:__ (__:__)

Čaves – Braga  __:__ (__:__)

Estoril – Fereira           __:__ (__:__)

Moreirense – Belenenses         __:__ (__:__)

Sporting – Rio Ave      __:__ (__:__)

Gimaraeš – Aves          __:__ (__:__)

Setubal – Portimonense           __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 31.03.2018.

Belenenses – Porto      __:__ (__:__)

Boavista – Tondela      __:__ (__:__)

Aves – Setubal __:__ (__:__)

Maritimo – Feirense     __:__ (__:__)

Fereira – Čaves            __:__ (__:__)

Portimonense – Moreirense     __:__ (__:__)

Rio Ave – Estoril         __:__ (__:__)

Benfika – Gimaraeš     __:__ (__:__)

Braga – Sporting          __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 07.04.2018.

Feirense – Braga          __:__ (__:__)

Tondela – Portimonense          __:__ (__:__)

Porto – Aves    __:__ (__:__)

Čaves – Belenenses     __:__ (__:__)

Estoril – Maritimo        __:__ (__:__)

Moreirense – Boavista __:__ (__:__)

Sporting – Fereira        __:__ (__:__)

Gimaraeš – Rio Ave    __:__ (__:__)

Setubal – Benfika        __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 15.04.2018.

Belenenses – Sporting __:__ (__:__)

Boavista – Čaves         __:__ (__:__)

Aves – Feirense           __:__ (__:__)

Maritimo – Moreirense            __:__ (__:__)

Fereira – Braga            __:__ (__:__)

Portimonense – Estoril __:__ (__:__)

Rio Ave – Tondela      __:__ (__:__)

Benfika – Porto           __:__ (__:__)

Gimaraeš – Setubal      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 22.04.2018.

Feirense – Gimaraeš     __:__ (__:__)

Tondela – Aves            __:__ (__:__)

Porto – Setubal            __:__ (__:__)

Čaves – Portimonense __:__ (__:__)

Estoril – Benfika          __:__ (__:__)

Moreirense – Rio Ave  __:__ (__:__)

Fereira – Belenenses    __:__ (__:__)

Braga – Maritimo         __:__ (__:__)

Sporting – Boavista     __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 29.04.2018.

Belenenses – Braga      __:__ (__:__)

Boavista – Fereira        __:__ (__:__)

Aves – Estoril  __:__ (__:__)

Maritimo – Porto         __:__ (__:__)

Portimonense – Sporting         __:__ (__:__)

Rio Ave – Čaves          __:__ (__:__)

Benfika – Tondela       __:__ (__:__)

Gimaraeš – Moreirense            __:__ (__:__)

Setubal – Feirense        __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 06.05.2018.

Belenenses – Portimonense     __:__ (__:__)

Tondela – Gimaraeš     __:__ (__:__)

Porto – Feirense           __:__ (__:__)

Čaves – Maritimo        __:__ (__:__)

Estoril – Setubal          __:__ (__:__)

Moreirense – Aves       __:__ (__:__)

Fereira – Rio Ave        __:__ (__:__)

Braga – Boavista         __:__ (__:__)

Sporting – Benfika      __:__ (__:__)

 

 1. KOLO 13.05.2018.

Boavista – Belenenses __:__ (__:__)

Aves – Čaves   __:__ (__:__)

Feirense – Estoril         __:__ (__:__)

Maritimo – Sporting    __:__ (__:__)

Portimonense – Fereira            __:__ (__:__)

Rio Ave – Braga          __:__ (__:__)

Benfika – Moreirense  __:__ (__:__)

Gimaraeš – Porto         __:__ (__:__)

Setubal – Tondela        __:__ (__:__