„TIP NOVOSTI“
Lakše do dobitka

TIP

Trg Nikole Pašića br.7
11000 Beograd

Telefon: 011/ 30-28-142
Faks: 011/ 33-98-285
e-mail: tip@novosti.rs

Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:

TRI meseca 840,00 dinara
ŠEST meseci 1680,00 dinara
Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.

Fax: 011/3028-105
e-mail: pretplata@novosti.rs