PETAK

17:00 TPS – Marenhajm 1

18:00 Lahti – Helsinki 2

20:35 Dandalk – Kork 1

21:15 IR Rajkjavik – Hojkar 2